You are here:

Sektor ubezpieczeń

Sektor ubezpieczeń jest największym rynkiem doglądanym przez krajowy rejestr pieniężny w Polsce. Obecnie zabezpieczyć można praktycznie wszystko, na dodatek przed wszelkimi zagrożeniami i ryzykami. W większości wypadków jednakże sprzedawanym ubezpieczeniem jest zakopane ubezpieczenia – inaczej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy główne grupy zabezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Tutaj pzu zakopane chroni nas przed następstwami walutowymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie lub też mieniu podczas kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością powiązaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie uszkodzone zlecone mienie, kiedy błąd narazi klientów bądź też pracobiorców na straty i tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia grupa zabezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu prywatnym: kiedy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia lub zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top